RSS

CS. On-Line

Live Stream

Program Studi

1. Fakultas Pertanian (FAPERTA)
Program Studi :
Agroteknologi
Agrobisnis
Teknologi Pangan
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Program Studi :
Pendidikan Geografi
Pendidikan Bahasa Inggris
Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah
Pendidikan IPS
3. Fakultas Teknologi Informasi (FTI)
Program Studi :
Teknik Informatika
Sistem Informasi
4. Fakultas Ekonomi (FE)
Program Studi :
Akuntansi
5. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
Program Studi :
Matematika
7. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Program Studi :
Ilmu Pemerintahan
8. Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES)
Program Studi :
Ilmu Keperawatan

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar

World at Time

Coretan ...

Ucapkeun basmalah niatkeun dina jeroning ati sadaya nu ku urang di pilampah jeung di pigawe karna Alloh ta’ala. Kahade jang, bapa nitip, mun aya karikil atawa batu sasiki, dua siki dina jalan nu dipilampah ku urang omat geuwat sisikeun bisi matak cilaka ka batur jeung ka diri urang. Jadikeun nu geus karandapan katukang, hiji palajaran pikeun urang nyorang ka hirupan kahareup nu beuki dieu, beuki dekeut ka waktu nu geus di tangtukeun. kaduhung ayana moal tihareup, mantak mun urang rek ngalakonan salah sahiji pilampahan, kahade di pikir dibulak dibalik kudu teupi sing asak, ulah sok gesot borosot nu antukna kaduhung di tungtung. waktu jalanna maju lain mundur, nu parantos karandapan ti tukang moal bisa ka ulang dina waktu kahareup. sakali deui omat kahade sagala rupa nu di pigawe, di pilampah pareungan ku niat karna Alloh ta'ala. ulah ka gugu ku nafsu, kabita ku dunya.